Good Thing Going


We've got a good thing going so we've got to protect it
They say people lose it when they least expect it
Baby I know it's true-But I don't worry 'bout us
And all the friends we thought were gonna make it forever
They all ran into trouble and now they're not together
Baby I know it's sad-but I don't worry 'bout us
'Cause how could anybody turn my head
When my heart is forever lost to you
How could I fall into another's arms
When I've fallen so deep into a love so true

We've got a good thing going so we can't get lazy
Got to keep working at it, but then
You know I'm crazy for you
It's not so hard-so I don't worry about us
How could anybody turn my head
When my heart's forever lost to you
How could I fall into another's arms
When I've fallen so deep into a love so true
We've got a good thing going and we've got to protect it
Because there's nothing better, baby-don't you forget it
I know I never will, so I don't worry 'bout us
Oh no-baby I never will-I don't worry 'bout usCaptcha
Piosenkę Carolyn Arends Good Thing Going przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Good Thing Going, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Good Thing Going. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Carolyn Arends Good Thing Going w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.