Love Is Always There


His love is always there
No matter where you are
His love is always greater than your fondest hopes
And bigger than what you're afraid of
There is no heart so lost it cannot be found
There are no hopeless circumstances
There is no such thing as a God-forsaken town
'Cause there are always second chances
Until this life is over, there is no point of no return
'Cause everywhere you turn

Chorus
His love is always there
No matter where you are
His love is always greater than your fondest hopes
And bigger than what you're afraid of
Wherever you may go
You haven't gone too far
Love is always there

Is no night so long it can stop the sun
From taking over come the morning
And there's no road so wrong it can keep anyone
From finding home around the corner
So even in your darkest hour
Even when it's more than you can bear
You've always got a prayer

Repeat Chorus

Like a light in the window
Love calls you in from the dark
Like a tireless suitor
Heaven pursues your heart

Repeat ChorusCaptcha
Piosenkę Carolyn Arends Love Is Always There przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Love Is Always There, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Love Is Always There. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Carolyn Arends Love Is Always There w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.