Darling Said Sir


Darling said sir i love you
Darling said sir let's get married
Darling said sir i need you
Feel so bad before you
Sir said darling watch many ?
Get a couple of
Lots of mad talking
Sir said darling want you ?
Sir said darling bring me dinner
Sir said darling get down on your knees
Sir said darling
Sir said darling
Sir said darling
Darling said sir stop your
Darling said sir you're hurting me
Darling said sir why do you want to treat me this way ?
Don't point that gun at me
Darling said sir
Darling said sir
Darling said sir
Sir said darling shut the fuck up
sir said darling please get away
Sir said darling i don't love you
Now beg to me
Sir said darling
Sir said darling
Sir said oh oh noCaptcha
Piosenkę Cat Power Darling Said Sir przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Darling Said Sir, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Darling Said Sir. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cat Power Darling Said Sir w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.