Branding A Mountain


I swear at you for leaving
Like I cursed at you when you stayed
And I'll run you out
Pass you round
Scrape you about
Fade you out
Running good rings around you
Rings around you

Go find yourself a beautiful bride
She'll become your ugly wife

And she'll spin you out
Push you round
Turn you out
Scrape you round
Break you down
Running good rings around you
Rings around you
Rings around you

And last of all go find yourself
With a compass and bagua

It might cheer you up
Bring you down?
Spin you round
Run you round

Running good rings around you
Rings around you
Running good rings around youCaptcha
Piosenkę Catatonia Branding A Mountain przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Branding A Mountain, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Branding A Mountain. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Catatonia Branding A Mountain w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.