20 Zola Budd


She's a slip of a girl to be out of school
She's a product of apartheid
She won her spurs under minority rule
She's a product of apartheid
Afrikaners run the best
In bare feet and British vest
"She's a slip of a girl but at least she's white"
"She's a slip of a girl but at least she's white"Captcha
Widget
Piosenkę Chumbawamba 20 Zola Budd przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 20 Zola Budd, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 20 Zola Budd. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chumbawamba 20 Zola Budd w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.