Tekst piosenki Chumbawamba: 28 Karl Marx Never Made The Squad

28 Karl Marx Never Made The Squad


There's entertainment
There's politics
There's popular culture
There's dialectics
But never the twain shall meet
Never the twain shall meet
This is a myth, propagated by the bourgeois wordsmiths
Who never put a ball in the back of the net
Who never padded up or picked up a bat
Who never spent an afternoon watching their sport
Never saw the bosses quietly taking over
Never saw the stadiums, terraces, arenas
Bought off, remodeled by G plan designers
Sold off and ripped off by company directors
All these so called "revolutionaries"
Who are too busy with the uprising to see what's going on
Will be shocked to discover that at this very moment
Ron Pickering is preparing a crack squad of Proles
Too liberate our sport from its capitalist oppressors
In tracksuits and trainers, the rising of the masses!Captcha
Piosenkę Chumbawamba 28 Karl Marx Never Made The Squad przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 28 Karl Marx Never Made The Squad, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 28 Karl Marx Never Made The Squad. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chumbawamba 28 Karl Marx Never Made The Squad w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.