30 Mountain Biking


There's pedal bikes and motor bikes
And now they're riding mountain bikes
Up and down and out of town
Over, under, through, around
I ride my little bicycle, I ride it to the top
No red lights or traffic signs to tell me when to stop
There's racing bikes and motor bikes
And now they're riding mountain bikes
Up and down and out of town
Over, under, through, aroundCaptcha
Piosenkę Chumbawamba 30 Mountain Biking przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 30 Mountain Biking, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 30 Mountain Biking. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chumbawamba 30 Mountain Biking w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.