39 Bowls


Bees buzzing, birds singing
The jack turning off the crown
A lawnmower in the distance
The wood coming nicely 'round
Sitting near the green just chatting
A bad rub, a blocked line
Watching that throw for length
A bias on the garden cutting it fine
"See you tomorrow, Ada"
"See you tomorrow, Bill"Captcha
Piosenkę Chumbawamba 39 Bowls przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 39 Bowls, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 39 Bowls. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chumbawamba 39 Bowls w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.