41 Amereicha


In '36 the world's teams
Played up, played up, and played the game
Runners, jumpers, footballers
All sieg-heilling the Fuhrer
Not so the black Americans
Who, point-blank, refused
And on returning home from this precedent
Were refused a meeting with the presidentCaptcha
Piosenkę Chumbawamba 41 Amereicha przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 41 Amereicha, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 41 Amereicha. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chumbawamba 41 Amereicha w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.