44 The Worm Turns


A quiet Sunday afternoon, away from town and work
Scatter all the groundbait down, relax with rod and hook
But as the worm he wriggles round he dreams of just one wish
The angler would fall into the pond and get eaten by the fishCaptcha
Piosenkę Chumbawamba 44 The Worm Turns przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 44 The Worm Turns, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 44 The Worm Turns. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chumbawamba 44 The Worm Turns w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.