45 Sporting Ties


The wife she washes the football strip
The wife buys my sports socks and irons my kit
I lose a golf shoe, the wife looks for it
And that's what I call teamwork
And that's what I call teamwork
The wife she repairs my badminton shorts
The wife types up the team reports
The wife feeds the kids whilst I'm on the court
And that's what I call teamwork
And that's what I call teamwork
And that's what I call teamworkCaptcha
Piosenkę Chumbawamba 45 Sporting Ties przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 45 Sporting Ties, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 45 Sporting Ties. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Chumbawamba 45 Sporting Ties w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.