Sands of Silver and Gold


Where is my paradise,
now that youre gone,
Where are those haunting eyes?
You were the one, for me

I miss your hula hands
that sang and danced for me,
Your caress in the night,
under that palm tree, swaying
Ooo, Waikiki,
where I first met you
Sands of Silver and Gold

Take me back to paradise
to my sandy shores
Where we surfed the rolling waves
Sun shining every day
Ooo, Waikiki

Where is my paradise,
Now that youre gone,
Where are those haunting eyes?
You were the one, for me
Ooo, Waikiki,
where I first met you
Sands of Silver and GoldCaptcha
Widget
Piosenkę Coconut Joe Sands of Silver and Gold przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sands of Silver and Gold, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sands of Silver and Gold. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Coconut Joe Sands of Silver and Gold w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.