Blow Gabriel Blow


Music and Lyrics by Cole Porter
From the musical "Anything Goes"
Transcribed by Randy Goldberg, NYMC '97

(spoken)

There's a good lesson for ya, sinners!
Search your hearts!
Sign off with Satan and tune in with heaven!
Where will you stand on the day of glory?

Do you hear that playin'?
(Yes, we hear that playin')
Do you know who's playin'?
(No, who is that playin'?)

(sung)

Well, it's Gabriel, Gabriel playin'!
Gabriel, Gabriel sayin'
"Will you be ready to go
When I blow my horn?"

Blow, Gabriel, blow,
Come on and blow, Gabriel, blow
I've been a sinner, I've been a scamp,
But now I'm willin' to trim my lamp,
So blow, Gabriel, blow

Oh, I was low, Gabriel, low,
Mighty low, Gabriel, low
But now that I have seen the light
I'm good by day and I'm good by night
So blow, Gabriel, blow

Once I was headed for Hell
Once I was headed for Hell!
But when I got to Satan's door,
I heard you blowin' on your horn once more,
So I said, "Satan, farewell"

And now I'm all ready to fly
Yes, to fly higher and higher
'Cause I've gone through brimstone
And I've been through the fire
And I purged my soul
And my heart too
So climb up the mountaintop

And start to blow, Gabriel, blow
Come on and blow, Gabriel, blow
I wanna join your happy band
Play all day in the Promised Land
So blow, Gabriel, blow!

Get up you scamps, get up you sinners!
Get up on your feet and SING!

Blow, Gabriel, blow, (Blow, Gabriel!)
Come on and blow, Gabriel, blow (Blow, Gabriel!)
I've been a sinner, I've been a scamp,
But now I'm willin' to trim my lamp,
So blow, Gabriel, blow

Oh, I was low, Gabriel, low, (Low, Gabriel!)
Mighty low, Gabriel, low
But now that I have seen the light
I'm good by day and I'm good by night
So blow, Gabriel, blow

Once I was headed for Hell
Once I was headed for Hell!
But when I got to Satan's door,
I heard you blowin' on your horn once more,
So I said, "Satan, farewell"

Satan, you stay away from me,
'Cause you ain't the man I wanna see!
I'm gonna be good as the day I was born
'Cause I heard that man on the horn;
Do ya hear 'im?!?

Blow, Gabe, Gabriel!
Blow, Gabe, Gabriel!
Blow, Gabe, Gabriel!
Blow, Gabe, Gabriel!
Blow, Gabe, Gabriel!
Blow, blow, blow, blow!
Blow that horn, Gabriel!
Blow that horn, Gabriel!
Blow that horn, Gabriel!
Blow that horn, Gabriel!
Blow that horn, Gabriel!
Blow, blow, blow, blow!
Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel!
Blow, Gabe!
Blow, Gabe!
Blow! Blow! Oh

Blow, Gabriel, blow
Come on and blow, Gabriel, blow
I wanna join your happy band
Play all day in the Promised Land
So blow, Gabriel, blow, Gabriel, blow, Gabriel, blowCaptcha
Piosenkę Cole Porter Blow Gabriel Blow przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blow Gabriel Blow, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blow Gabriel Blow. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cole Porter Blow Gabriel Blow w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.