Why Can't You Behave?


Bill, you've been gamblin' again
Gee honey, I'm sorry
If only you meant it

Why can't you behave?
Oh, why can't you behave?
After all the things you told me
And the promises that you gave
Oh, why can't you behave?

They switched the dice on me, baby

Why can't you be good?
And do just as you should
Won't you turn that new leaf over
So your baby can be your slave?
Oh, why can't you behave?

There's a farm I know near my old hometown
Where we two can go and try settlin' down
There I'll care for you forever
Well, at least till you dig my grave, oh
Oh, why can't you behave?

Gee, I need you kid
I always knew you did
But why can't you behave?Captcha
Piosenkę Cole Porter Why Can't You Behave? przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Why Can't You Behave?, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Why Can't You Behave?. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Cole Porter Why Can't You Behave? w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.