Tekst piosenki Continental Drifters: Who We Are, Where We Live

Who We Are, Where We Live


Written by Vicki Peterson
Main Voice: VICKI & SUSAN
Produced by Continental Drifters & Mike Mayeux
Released on 'Vermilion' (1999)

Well, come on in and grab yourself a seat
There are some people here I think you should meet
Listen to the voices, look at these eyes
Some faces you might recognize
You are one of us

Well, you are headed down the highway, suddenly jackknifed
And when somebody blows a hole in your life
And now your bed's too big and your pillow is too small
You gotta try and make sense of it all
You are one of us

Here is where we live
It's who we are
It's where we live
It's who we are

Well, the walls are made for silent debating
And the windows are for watching and waiting
Emptiness is the foundation
Yeah, soul and center of our little nation
You are one of us

One of us

Here is where we live
It's who we are
It's where we live
So, who will live
Where we are
It's where we live
It's who we are
It's who we are

Oh!Captcha
Piosenkę Continental Drifters Who We Are, Where We Live przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Who We Are, Where We Live, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Who We Are, Where We Live. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Continental Drifters Who We Are, Where We Live w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.