Don't Forget


Did you forget
That I was even alive
Did you forget
Everything you ever had
Did you forget
Did you forget
About me?

Did you regret (did you regret)
Ever standing by my side
Did you forget (did you forget)
What we were feeling inside
Now I'm left
To forget
About us

But somewhere we went wrong
We were once so strong
Our love is like a song
You can't forget it

So now I guess
This is where we have to stand
Did you regret
Ever holding my hand
Never again
Please don't forget
Don't forget

We had it all
We were just about to fall
Even more in love
Than we were before
I won't forget
I won't forget
About us

But somewhere we went wrong
We were once so strong
Our love is like a song
You can't forget it

Somewhere we went wrong
We were once so strong
Our love is like a song
You can't forget it
At all

And at last
All the pictures have been burned
And all the past
Is just a lesson that we've learned
I won't forget it
Please don't forget
About us

But somewhere we went wrong
Our love is like a song
But you won't sing along
You've forgotten
About usCaptcha
Piosenkę Demi Lovato Don't Forget przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don't Forget, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don't Forget. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Demi Lovato Don't Forget w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.