This Hope


This light shines on
And we see all the dumb faces
All your lives and memories
Will leave no truths or traces
You don't believe
In the truths we've told
So get lost
You listen to their laws
You listen to what they say
Listen now you will obey
Damn those
That stand in your path
Violence will rule
Clattering down upon you
So you obey
Don't forget what we say
'Cause we mean it
Don't be blind
And let them lead you away
Lead them away
Remember this wisp of hope
And strength will be felt
You'll feel it
No pain of right or wrong
With our army thousands strong
Very strong with this hopeCaptcha
Piosenkę Die Kreuzen This Hope przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke This Hope, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki This Hope. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Die Kreuzen This Hope w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.