C


That's right, just ask the pig with meat
That you lose your heart because you spend money to fulfill
That girl laughs at your sorry face
That's right, the love underneath your suit
That's right, the politeness underneath the suit

Even if you don't know the answer to the simple question of C
The eyes to see the reality is far more important
I laugh at the sorry sky
That's right, the love underneath the sunny day
That's right, underneath the sunny day

All you people looking at me, you just say what you want
You never come and reach your hand out to me
You buy love for me on my birthday
Today it's cloudy and partly rain

Actuality, I want to love the world before me
Actuality I do, but

Dead freedom
If you've forgotten how to scream then scream right here and live right here
I will scream as much as I want and if my voice dies, then let my voice die
If you've forgotten how to scream then scream right here and live right here
I will scream no matter how many times I die My voice will die
But I will scream right here my heart
We can diveCaptcha
Piosenkę Dir En Grey C przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke C, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki C. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dir En Grey C w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.