Good To You


Beauty fades under florescent lights
Where shadows fit in between the lines
Afraid to grow old and I blame you
For taking those years and making me true

And I'm talking trash, throwing black and blue
You look at me and ask, darling what did I do

And all I want is to be good to you
And I'm buried alive trying to dig through

I don't mean half of the things I say
Hell maybe I'm trying to make you run away
And I woke up this morning and you were still here
And I haven't done a thing to deserve you all year

And I'm outta my head when you're out of sight
And I'm outta my mind almost every night

And all I want is to be good to you
And I'm buried alive trying to dig through
Trying to dig through
When all I want is to be good to you

And all I want is to be good to you
And I'm buried alive trying to dig through

And all I want is to be good to you
And I'm buried alive trying to dig through

Well I woke up this morning and you were still here
And I haven't done a thing to deserve you all yearCaptcha
Widget
Piosenkę Doyle Damhnait Good To You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Good To You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Good To You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Doyle Damhnait Good To You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.