Defensive Personalities


One mind divided into three, for every problem a personality
Each one trying to protect, for the crisis a person they'll select
With sorrow comes reassurance, with confusion there's ignorance

Deny who they are, a fantasy gone gone too far

Protecting the weak points of the mind
Defensive personalities
Violent one minute calm the next
Defensive Personalities

[Solos: Shuldiner, Murphy]

Passed down from generations, years of pain and complication
Darkness was a punishment, memories time cannot mend
Brutalised from the day of birth, to reality they can't return

Existing in a world of three lives inside of one

Protecting the weak points of the mind
Defensive personalities
Violent one minute calm the next
Defensive PersonalitiesCaptcha
Piosenkę Dr. Death Defensive Personalities przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Defensive Personalities, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Defensive Personalities. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dr. Death Defensive Personalities w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.