Breaking All Illusions


With the sun in place
There's a test of faith
Streams of thought awaken
New realities
Singularities
Breaking all illusions
Sun in burst of heat
Burning source of life
Masterful destruction
Powers not in light
It's understanding truth
Changing my direction

Live every one night
Breathing a new beginning
Wisdom revealed
As I am undone
Life's biggest battles
Up in and fought alone
My spirit brings me home
Ample thoughts flow through my consciousness
Drawn to curses left behind
Test of will, the threshold to ones' faith
Stars of fire in the night
Searching out
Reaching in
To a ride where I begin
Sights remembered
In the light
Searching out
Reaching in
To a ride where I begin
Sounds remembered
Come alive
Embrace the days
Don't turn away
Life's true intent needs patience
Karma starts the signalCaptcha
Piosenkę Dream Theater Breaking All Illusions przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Breaking All Illusions, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Breaking All Illusions. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dream Theater Breaking All Illusions w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.