Sail AwaySitting on the train,
Staring at the empty seat in front of me
Beneath the golden sky,
Cities roll on by and I can't get no sleep

When I'm alone sometimes, I try to understand
What things have meaning
And I despise myself, for being such a fake
My mind goes on for miles and miles and miles and miles

CHORUS:
Sail away, with the sea as my engine
And the stars as my guide
Sailing to the other side
Sail away, with the sea as my engine
And the stars as my guide,
Sailing to the other side

On a starry night,
Walking home in silence while the city sleeps
I try to do what's right,
But something in my nature's trying to ruin me

I look out to the sea, a thousand just like me
Needing direction
Just floating out of sight, into the failing light
As if it's just the way my life is meant to be

CHORUS

I'm sailing to, to the other side
I'm sailing to, to the other side
I'm sailing to, to the other side
I'm sailing to, to the other side
(repeat in the background)

The sun goes down and I smile but it's just the same
Summer is about to end
And I don't know if it's gonna be alright
Everyone's down, and the town, it's in decay
We're wasting our lives away
And I don't know if it's gonna be alrightCaptcha
Widget
Piosenkę Dum Dums Sail Away przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sail Away, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sail Away. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dum Dums Sail Away w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.