Billy Jive


Oh Billy jive with Willy's wife
Cos she's the best thing in your life
Don't do no wrong - Just come along
And take her dilly dilly dally dong - Tonight

Willy is mean
But have you seen - Have you seen his wife Irene
She's so sexy - Young and hot
And she looks so good - Turn on the spot
And I'm living just door to door
Willy's such a mean old bore
But he keeps working from nine to five
And I'm gonna jive with Willy's wife

Oh Billy jive with Willy's wife
Cos she's the best thing in your life
Don't do no wrong - Just come along
And take her dilly dilly dally dong
Oh Billy jive with Willy's wife
Cos Willy's not at home from nine to five
Just hold her tight and do it right
Oh little Billy jive with Willy's wife - Tonight

Give me your dilly dilly dally dong - Oho - Aha

Willy is bad
But I will get - I will get all the love he had
Cos she wants me - She wants me so
And when I knock she won't say no
Willy's working - In a butcher shop
When my billy's doin' his jo
He's leaving - And I arrive
And I'm gonna jive with Willy's wife

Give me your dilly dilly dally dong - Oho - Aha

Billy is back

Give me your dilly dilly dally dong - Oho - AhaCaptcha
Piosenkę E-rotic Billy Jive przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Billy Jive, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Billy Jive. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę E-rotic Billy Jive w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.