Crying Like A Child


Take some littles wishes
Let them walk with you
Just take some little kisses
And all my loving too
Take some little heartaches
And make them your own
He promised he'd be with her
Left her alone

And then she was crying like a child
Her dreams were fallin'
He left her empty as to find
And no more crawling
She felt like tears drops in an ocean
And the darkest of emotions

Take some little daydreams
Don't let them be in vain
Just take some little moments
Keep them from the rain
Take some little starlights
And light up my night
He promised he would love her
But in the end he lied

Crying like a child
Empty as to find
Tears drops in an ocean

Crying like a child
Empty as to find
Tears drops in an oceanCaptcha
Piosenkę E-rotic Crying Like A Child przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Crying Like A Child, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Crying Like A Child. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę E-rotic Crying Like A Child w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.