Dont Say Were Through


Make my heart believe that love is true
Tell me little lies, but don't deceive me
There is so much fame I have to take
I forgive it all, but never leave me, love me

Oh, baby, don't say we're through
When you walk away my soul starts bleeding
Cause I can't live without you
I don't wanna feel you heart was cheating
Don't say we're through

I know all the games, but never play
Played it all before, but still I'm searching
Deep inside my soul I start to pray
This time love is real, but still makes hurting
Hold meCaptcha
Piosenkę E-rotic Dont Say Were Through przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dont Say Were Through, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dont Say Were Through. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę E-rotic Dont Say Were Through w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.