1951There's something cold inside of us
There's something empty inside out hearts
The bitter-sweet harmony of gentle crimes
Can't you see? it's burning
Afraid of being honest, afraid of showing pride
The shade of self-deception, it's rising
A little black devil want's to be free again
A little black devil yearns for his dignity
Return repent deliver us from evil
Open your heart, open your heart for me
I'm on the verge of thinking but i can hardly tell
What drives us on and on, i'm shaking
A little black devil want's to be free again
A little black devil yearns for his dignity
Return - Open your arms (open up)
Repent - Await your fallen star (wait for me)
Remind - Open your heart (open up wide / and shine on)
Shine bright like the sun It's 1951, shine on
forevermore Defying what i used to be
Defying my belief, Defying what i sacrificed
Pretending sanityCaptcha
Widget
Piosenkę Evereve 1951 przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 1951, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 1951. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Evereve 1951 w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.