A New Winter"Don't care It won't change anything
Perhaps I don't care, but it's not that easy to be sure
when your laughter still resounds in my ears
Don't care Today I look at you through other eyes
and more and more it seems to be sure I was blinded"

Verdammtes leiden, saures lieben,
Verdammt das leben, dessen Schem
Verschwand, stillschweigend aber stetig,
Um nunmehr stumppes Nichts zu sein

Verdammt die Traume, die ich hatte
Heut noch nab'und haben verge
Sie sind nun schal, was ubrigblied
Sind stille Tranen auf der Erde

"Fur Hoffnung ist es me zu spat -
Dacht'ich - Doch was ist mir geblieben?
Wo ist die Hoffnung wo das licht?
Wo der Frubling nach langem Winter,
Der nun das graue Eis zerbricht?
Verdammt sind wir, verdammt zu lieben"Captcha
Piosenkę Evereve A New Winter przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A New Winter, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A New Winter. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Evereve A New Winter w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.