a Part Of You


Ich mochte fliechen, geradewegs zu Dir verschmelzen will ich mit Deinem Nichts
Verbrenne mich, reis mich heraus, nimm mir mein Seelenfeuer
Is mein Herz fur meine Ruhe, hinab zieht mich mein Sein
Kein Strang gibt Halt - Erlost und lachelnd gleite ich in Deine WeltCaptcha
Piosenkę Evereve a Part Of You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke a Part Of You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki a Part Of You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Evereve a Part Of You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.