KM


Seconds come and seconds go
In decay's silent flow
Don't you ever question me or
You will reveal my vanity

Used as a bait for mercy
I am undignified
Why don't you dare to show me
The White Light

Chorus:

Kill me -
come for me, come
Kill me!

I am nothing more but dirt
The curse upon us all
There is no time left for piety
When the SAVIOUR takes his toll

I have never had my chance
I was never meant to be
Why don't you dare to show me
The White Light

Chorus

Get me out of here Get me out!

ChorusCaptcha
Piosenkę Evereve KM przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke KM, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki KM. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Evereve KM w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.