Frozen In A Voiceless Scream


In your terror
Whipers in the somber night
Frozen in a voiceless scream
Reflections of your life are senseless

Hoping for a second chance
The dark wind calls your name
ever so gently
Imminent death is here

Cannot be accepted
Fearing your end, your life has expired
In your terror
Whispers in the somber night

Out of sight, You are
Frozen in a voiceless scream
In your last breath
The dark wind closes in
Your time has come

To leave this pathetic
world of shit, of shame
This life that you've chosen

To rebel against
to turn your back on
has repaid you
in full with your life

Dishonor of your family has left you
Frozen in a voiceless screamCaptcha
Piosenkę Fleshgrind Frozen In A Voiceless Scream przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Frozen In A Voiceless Scream, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Frozen In A Voiceless Scream. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fleshgrind Frozen In A Voiceless Scream w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.