Songtekst van Fleshgrind: Frozen In A Voiceless Scream

Frozen In A Voiceless Scream


In your terror
Whipers in the somber night
Frozen in a voiceless scream
Reflections of your life are senseless

Hoping for a second chance
The dark wind calls your name
ever so gently
Imminent death is here

Cannot be accepted
Fearing your end, your life has expired
In your terror
Whispers in the somber night

Out of sight, You are
Frozen in a voiceless scream
In your last breath
The dark wind closes in
Your time has come

To leave this pathetic
world of shit, of shame
This life that you've chosen

To rebel against
to turn your back on
has repaid you
in full with your life

Dishonor of your family has left you
Frozen in a voiceless screamCaptcha
Liedje Fleshgrind Frozen In A Voiceless Scream is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Frozen In A Voiceless Screammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fleshgrind Frozen In A Voiceless Scream downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Frozen In A Voiceless Scream in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.