Never


Write down all the things
Youd like to say
You know I never mwant to make you feel that way
If we don't talk again at least weve got today
Ill keep a photograph of you
Cause I never told you once I would have never said I could
You know weve been
Helpless for so long
Forgive me if you think ive ever done you wrong
You know I care or I would never write this song
Ill never fall in love again
Cause I never told you once I would have never said I could
Never stall again
Never fall again
Never crawl again
Never fall again
Never stall again
Never call amen
Ive tried ill try im trying
Not to try again
Ill try to fear you once againCaptcha
Widget
Piosenkę Flying Blind Never przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Never, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Never. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flying Blind Never w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.