Love Konnection


Had you been told before
what I said the other night
I assume you always are
you know that I have never been
attracted to the normal kind of girl
and once again
I'm right
i guess i should?ve known before
to never look them in the eyes
without focusing out far
truth will come around some day
when i am going through some kind of blindness
that fills up my sides

i need to learn
to speak effective
i should have made
a love connection
you chance is gone
it will never come again
oh no no no again

i know you?ve seen it all before
pasted on the every kind
the one who thinks he?ll be a star
truth is i have always been
distracted by the soul
that lurks in me
and once again
I'm right

i need to learn
to be productive
avoiding ways
self-destructive
my chance is here
i will never sin again
oh no no no
again!!
again!!
again!!
againCaptcha
Piosenkę Flying Blind Love Konnection przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Love Konnection, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Love Konnection. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Flying Blind Love Konnection w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.