Back on My Feet Again


Well I used to sit the whole night just like a stone
I could not move anywhere
Everyone was talking everyone but me
I didn't know why I was there

Now I'm just glad to see the end
I'm back on my feet again
Oh it took so long
I'm back on my feet again and I'm moving on
I've been through the hard times but now I'm winning the fight
I'm back on my feet again
And it's all right

Well I tried so hard to listen,
Still I could not hear
I just had to hide myself away
Everyone was talking, everyone but me
I didn't know what I was supposed to say

Now I'm just glad to see the end
I'm back on my feet again
Oh it took so long
I'm back on my feet again and I'm moving on
I've been through the hard times but now I'm winning the fight
I'm back on my feet again
And it's all rightCaptcha
Piosenkę Gerry Rafferty Back on My Feet Again przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Back on My Feet Again, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Back on My Feet Again. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gerry Rafferty Back on My Feet Again w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.