Benediction


Genuflect, show respect,
Don't forget it's a papal command
Take your seat, all you need
Is your rosary beads in your hand

Time to start, cross your heart,
Be a part of the mystical band
Look at everybody trying to find their own place
Looking for a heaven up high
Working just to get into a state of grace
We know we're gonna need it when we die

Say your prayers, fill your fears
Shed your tears, you're afraid of hell's fire
As you sit there and pray
You'll get carried away by the choir

And the incense is sweet, takes you right off your feet
And makes you higher
Look at everybody trying to find their own place
Looking for a heaven up high
Working just to get into a state of grace
We know we're gonna need it when we die

Look at everybody trying to find their own place
Looking for a heaven up high
Working just to get into a state of grace
We know we're gonna need it when we dieCaptcha
Widget
Piosenkę Gerry Rafferty Benediction przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Benediction, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Benediction. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gerry Rafferty Benediction w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.