Blood and Glory


Don't you feel like talkin' to a man who's fed up walkin' all the time
Don't you feel like sayin' to a man who's fed up prayin' that you're mine
We fought a lot of battles from Nebraska to Seattle, I'm so tired
We hid in lonely places and we never seen the faces "?til they fired
Well hear me talkin' (blood and glory)
I'm fed up walkin' (blood and glory)
I'll tell a story (blood and glory)
About blood and glory
When we threw away our sabers and we joined with Preston's Raiders for a while
We looted and we plundered while the Yankee cannons thundered, we just smiled
But now back home in Kentucky, and I know I've been lucky to survive
I never want to see another cannon aimed at me while I'm alive
Well hear me talkin' (blood and glory)
I'm fed up walkin' (blood and glory)
I'll tell a story (blood and glory)
About blood and glory

Vocals: Gerry RaffertyCaptcha
Piosenkę Gerry Rafferty Blood and Glory przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blood and Glory, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blood and Glory. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gerry Rafferty Blood and Glory w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.