Vehicles Shock Me


So you caught me all alone
Did you think I'd care at all
Now I'm sitting by the phone
Waiting for you to call
It rang a million times
Before you picked it up
I wear a stupid smile
Saying that I'm stuck
The effervencent beauty of a face so thin
All the stupid questions
Well they did me in

Who was I to think to tell
You drove her to uh oh oh
Fake plastic trees are dead
Have a good time when you fall

It rang a million times
Before I picked it up
I wear a stupid smile
Saying that I'm stuck
The effervencent beauty of a face so thin
All the stupid questions
Well they did me in

Everything
Is upside down
Everything
Is over now

It rang a million times
When you lied to me
It rang a million times
When you lied
It rang a million times
It rang a million times
It rang a million times
It rang a million times

It's your birthday
And I'm not there
Because you don't even
Know that I'm here
Fake trees you
Plant behind you
When it's me there
Right beside you
I'm the shade that
Creeps your shoulder
When you hide your face from me

I Can't get over
Can't get under
Can't get around or
Through to you

I Can't get over
Can't get under
Can't get around or
Through to you

Everything
Is over nowCaptcha
Widget
Piosenkę Ghost Of The Robot Vehicles Shock Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Vehicles Shock Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Vehicles Shock Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ghost Of The Robot Vehicles Shock Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.