For Heaven's Sake


Now I'm crying in the darkness
Seven times you said goodbye
I can handle all the hard times
But I can't stand one more lie
And I look into your eyes now
You're not tellin' me the truth
Do you want my last goodbye now
Can this be true
[chorus]
Yes I know we will make it
For heaven's sake, for heaven's sake
No more fights, no more lies now
For heaven's sake
Be the sugar in my coffee
And I will be your guidin' light
I still need your touch my lovely
Who the hell needs one more fight
We've both got different destinations
But this love is still so strong
Your train is pulling away from the station
Please don't go
[chorus]
I'm not really superstious,
For heaven's sake, for heaven's sake,
But give our love a little chance girl,
For heaven's sake,
[chorus]
Send by Kelly (Wanna)Captcha
Piosenkę Gil For Heaven's Sake przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke For Heaven's Sake, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki For Heaven's Sake. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gil For Heaven's Sake w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.