Never Giving up Now


Tell me about your day
What you've been thinking
'Cause I've been waiting outside your place
Waiting a long time now
I have been calling
Baby I just had to see your face
Please don't tell me I'm in your way
I want your love, I need your love
[chorus]
Never giving up now
All of my heart is in it
You can't walk away
Never giving up now
Taking it to the limit
Do you feel the same
Walking to your door,
Feel my heart is sinking
Give me a chance girl don't turn me down
I can be anything
All that you wanted
I'll be your king and you can wear my crown
You get stronger everytime
Don't you know, oh don't you know
[chorus]
Yes I do
You get stronger everytime
Don't you know, don't you know
Don't you know
You've been on my mind,
[chorus]
Never giving up, never giving up
[chorus]
Send by Kelly (Wanna)Captcha
Piosenkę Gil Never Giving up Now przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Never Giving up Now, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Never Giving up Now. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gil Never Giving up Now w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.