Angel


Angel, fly angel fly
Angel, angeeeellll, angeeeeeelllllllll !
The one time I didn't know what to do
I had a problem with my attitude
"?cos I never had, never had
the young man blues, the blues before
Well I know it means none, none to you
Everyman's gotta walk in his own shoes
ain't that hard, it sure is hard to see
Straight from the heart
Can't find nothing on my shopping list
I only keep hammerin' the nail I miss
I just cannot help, believin', that heaven, is hard on
Well I know it don't mean a damn to you
The left hand guessin' what the right'll do
Now ain't that, ain't that,
the way it is, as a matter of fact
Straight fron the heart
refrain:
and I'm floating like a swan on a waterbed
drowning in a pond, in a pool of regret
tryin' to remember not to forget
how you bring me down with your kiss of death
Angel, angel, angeeeeeellllllll
I'm entertaining all the Gods for you
Buddah and Jezus and the other one too
Now ain't that, ain't that
like apple juice, forbidden fruit
Moon jump, flyin' back to the sun
Cool burn visible for everyone
and the blood flows, don't you know
All through your body and back to your soul
Straight from the haert
refrain:
and I'm floating like a swan on a waterbed
drownin' in a pond, in a pool of regret
tryin' to remember not to forget
how you bring me down, with your kiss of deathCaptcha
Piosenkę Golden Earrings Angel przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Angel, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Angel. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Golden Earrings Angel w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.