Brother Wind


From the Album:
* Together

Brother what kind of wind your are
You blow all over earth
We hunger for love we're tired of pain
All you bring is dirt
Brother wind bring some fresh air
For the sake of human being
People are ready for all that's good
Open those eyes
Which haven't yet seen
Brother wind what kind of wind you are
You blow all through these lands
We murder for some high reason
All at your command
Brother wind it maybe right
You have us on a string
But all I know it might take a while
It's not your song we're gonna singCaptcha
Piosenkę Golden Earrings Brother Wind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Brother Wind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Brother Wind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Golden Earrings Brother Wind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.