Anal Skewer


Fetish for horror, brought them to me
Frenzied and impaled,
All the blood is sickening
Hands soaked with vomit Torture is my need
Punctured and murdered
From their screams upon I feed
Enraptured, by my capture
Purged and probed, one last fuck

Anal skewer, frozen in your misery
I procure, killing is my tendency
Lie and wait-for what I'm going to do to you
Wretched in pain for all the deeds I'll put you through
Blood will spill-taking life so easily
Make you still-dying death so violently
Sodomy-engorging assholes with my shaft
Impatiently-I'll await your final breath

Strapped the bodies gored besides me
Twitching, pulsate, writhing, fighting,
Violating, penetrating!
Bludgeoned disfigured holes remaining

Fetish for horror, brought them to me
Frenzied and impaled
All the blood is sickening
Hands soaked with vomit
Torture is my need
Punctured and murdered
From their screams upon I feedCaptcha
Piosenkę Gorgasm Anal Skewer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Anal Skewer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Anal Skewer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gorgasm Anal Skewer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.