Clitoral Circumcision


Promiscuous cunting one
I will murder your desire for all time
You will be my fuckhole bitch
And you'll suffer in each painful thrust
Stripped to naked flesh
Your legs are spread
Meat flaps hangs repulsively gristle twat
I forbid you pleasure whore
And condemn your cunt to pain
Feel the cold blade touch your flesh
Teeth and anus tightly clenched
Drenched in fecund perspiration
I can smell your cunt
Scar and scrape your labia
With masochistic bliss
I remove your clitoris
With a razor's kiss
Effeminize
Loss of erotic sensations
Dehumanized
Through cruel and sadistic castration
You now exist
To satisfy my carnal lusts
Submissive slave
Just a hole to be fuckedCaptcha
Piosenkę Gorgasm Clitoral Circumcision przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Clitoral Circumcision, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Clitoral Circumcision. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gorgasm Clitoral Circumcision w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.