Boze Wolven


Ben je bang van de boze wolven
's Winters rond je huis
En denk je dan aan die zomeravond
Toen ik bij je was
En je kinderen hadden toen geen honger
Ze speelden in de zon
En ik streelde toen je zwarte haar
Je was zo lief voor mij

Honderdduizend jaren teruggaan
Kon ik maar
En honderdduizend eeuwen teruggaan
Kon ik maar

En ik zag Eddy op de laatste trein
Hij vroeg 'ga je mee met mij'
En we liepen door de lange nacht
We dachten niet aan later
En we dronken samen tot aan de morgen
We sliepen op een bank
En ik zong een oud vergeten lied
Van toen ik bij je was

En kon ik terug
Dan ging ik terug, dan ging ik terug
Kon ik terug
Dan ging ik terug, dan ging ik terug

Maar ik ben zo bang van de boze wolven
's Winters rond je huis
En denk je dan aan de zomeravond
Toen ik bij je was
En je kinderen hadden toen geen honger
Ze speelden in de zon
En ik streelde toen je zwarte haar
Je was zo lief voor mij

Honderdduizend jaren teruggaan
Kon ik maar
En honderdduizend eeuwen teruggaan
Kon ik maar

Maar ik ben zo bang van de boze wolven
's Winters rond je huis
En denk je dan aan de zomeravond
Toen ik bij je was
En je kinderen hadden toen geen honger
Ze speelden in de zon
En ik streelde toen je zwarte haar
Je was zo lief voor mij

© Copyright GorkyCaptcha
Piosenkę Gorki Boze Wolven przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Boze Wolven, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Boze Wolven. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gorki Boze Wolven w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.