The Old Black Rum


I drank 16 doubles for the price of one
tryin to find the courage to talk to one
I asked her for a dance, not a second glance
my night had just begun

Well I'd drink to the father or the holy ghost
kneeling at the alter of my nightly post
and I'll raise a glass, not the first or last
come join me in this toast

Chorus:
'Cause the old black rum's got a hold on me
like a dog wrapped 'round my leg
and the old black rum's got a hold on me
will I live for another day

The queen of George Street just went walkin' on by
walkin' on by with some guy who don't care
that she stood in line since half past nine
and spent three hours on her hair

Her friend is lookin' at me with an evil grin
I think a bloody racket might soon begin
I must have said something to the George Street queen
now the boys are joining in

Chorus

So I drank all of my money and I slept out in the rain
Every day is different, but the nights are all the same
You never see the sun on the old black rum
and I know I'm gonna do it again

Chorus x2

Alan Solo: I drank 16 doubles for the price of oneCaptcha
Piosenkę Great Big Sea The Old Black Rum przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Old Black Rum, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Old Black Rum. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great Big Sea The Old Black Rum w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.