Love Is A Lie(Kendall, Lardie, Niven, Russell)

Free me from this restless curse
That follows me through the dark
Bring back an innocence
A strength to fill my heart
In this world of emptiness
That I have come to know
Love is only a lie
Only a lie, only a lie
Love is only a lie
Only a lie, only a lie
When the promise is broken
When your eyes open
Then the wind whispers and sighs
Love is a lie

My bird of paradise
Colored in blues and gold
She's got a soul on ice
And calculation cold
This bird of avarice
Has left me now I know
Love is only a lie
Only a lie, only a lie
Love is only a lie
Only a lie, only a lie
When the promise is broken
When your eyes are open
When the wind whispers and sighs
Love is a lie

So breathe a last and broken sigh
Oh silent night come now to me
And if I dream of light come down
And be with me and in the dark we will not see
Love is only a lie
Only a lie, only a lie
Love is only a lie
Only a lie, only a lie
When the promise is broken
When your eyes open
When the wind whispers and cries
Love is only a lie, only a lieCaptcha
Widget
Piosenkę Great White Love Is A Lie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Love Is A Lie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Love Is A Lie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Great White Love Is A Lie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.