L.B.J.


LBJ took the IRT
Down to 4th Street USA
When he got there
What did he see?
The youth of America on LSD

LBJ IRT
USA LSD

LSD LBJ
FBI CIA

FBI CIA
LSD LBJCaptcha
Piosenkę Hair L.B.J. przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke L.B.J., gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki L.B.J.. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hair L.B.J. w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.