Air


Welcome sulphur dioxide,
Hello carbon monoxide
The air, the air is everywhere
Breathe deep, while you sleep, breathe deep

Bless you alcohol bloodstream,
Save me nicotine lungsteen
Incense, incense is in the air
Breathe deep, while you sleep, breathe deep

Cataclysmic, cataplasm
Fall out atomic orgasm
Vapor and fume at the stone of my tom
Breathe like a solemn perfume
Eating at the stone of my tom

Welcome sulphur dioxide,
Hello carbon monoxide
The air, the air is everywhere
Breathe deep, while you sleep, breathe deepCaptcha
Piosenkę Hair Air przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Air, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Air. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hair Air w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.