Vertrouwen


Notice me, take my hand
Why are we strangers when
Our love is strong
Why carry on without me
Our love was strong
Why carry on without me?
Chorus:
Everytime I try to fly I fall
Without my wings, I feel so small
I guess I need you baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, it`s haunting me
I guess I need you baby
I make believe
That you are here
It`s the only way
I see clear
What have I done?
You seem to move on easy
Chorus:
And everytime I try to fly, I fall
Without my wings, I feel so small
I guess I need you baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, you`re haunting me
I guess I need you baby
I may have made it rain, babe
Please forgive me
But my weakness caused you pain
And this songs my sorry
Oohh
At night I pray
That soon your face will fade away
Chorus:
And everytime I try to fly, I fall
Without my wings, I feel so small
I guess I need you baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, you`re haunting me
I guess I need you baby
And everytime I try to fly, I fall
Without my wings, I feel so small
I guess I need you baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, it`s haunting me
I guess I need you babyCaptcha
Widget
Piosenkę Hans Teeuwen Vertrouwen przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Vertrouwen, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Vertrouwen. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hans Teeuwen Vertrouwen w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.