Do Me That Favour


Well you can scare my mama, baby
The words you said should not leave your brain
May I suggest a different attitude maybe
Cuz your attitude is driving me insane
But you're attractive still my lady
Appreciate the things you do
And I can always, always count on you honey
I am stupid and I share that with you
Do me that favour my disgusting queen, and share my guillotine
Do me that favour my disgusting queen, and step into my limousine

Don't you question my behaviour?
How you say it feels a bit taboo
You can always try to be my saviour
If I can't live my life I guess we're thru
Each relationship hums on a song
Some melodies sound so sweet
We can't tell what is wrong
But I can always, always smell dead meat
Do me that favour my disgusting queen, and share my guillotine
Do me that favour my disgusting queen, and step into my limousine

I may be deranged, or I'm changed
I value our lives in many ways
A spoiled stubborn youth is what we are
Our parents made it pretty far
We may be deranged, or are we changed
We value our lives in many ways
A spoiled stubborn youth is what we are
Our parents made it pretty far
Do me that favour my disgusting queen, and share my guillotine
Do me that favour my disgusting queen, and step into my limousine







Captcha
Piosenkę Hardcore Superstar Do Me That Favour przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Do Me That Favour, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Do Me That Favour. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hardcore Superstar Do Me That Favour w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.